• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII


CONCURS PENTRU FUNCŢIE VACANTĂ

b]ATENȚIE! CONCURS![/b]
Primăria com. Bubuieci anunță concurs pentru ocuparea funcției de director în instituția preșcolară Nr.1.
La funcția de director pot participa persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private;
- studii superioare universitare
- are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private; pentru instituţiile de învăţămînt special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de competenţe relevante profilului instituţiei;
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
- cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
- nu are antecedente penale;
- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director vor prezenta, la Instituția Primăria com. Bubuieci (Anticamera), personal sau printr-un reprezentant , prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării pe pagina web, următoarele acte:
1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director si director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163, din 23 martie 2015;
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiași Regulament;
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic), pentru exercitarea funcției;
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

Actele vor fi depuse la Primăria com. Bubuieci în anticameră, între orele 9:00 – 12:00.

Informații suplimentare puteți obține:
Telefon de contact: (+373) 022 414 869.

e-mail: primaria.bubuieci@mail.ru

Data limita de depunere a dosarelor – 17.10.2016
 • Vizualizări: 528
Întoarce-te
Satul Bubuieci
Calendar
«    July 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile