• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 23)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 12)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII


Decizii

REPUBLICA MOLDOVA


MUNICIPIUL CHIŞINĂU
CONSILIUL COMUNEI BUBUIECI
Decizie nr. 2.1
„18 februarie 2011”
„Cu privire la punerea în aplicare
a tarifului pentru salubrizare a teritoriului
utilizarea ambalajului, deşeurilor menajere,
solide şi de producţie”
Raportor: Ion Şaranuţ- primarul comunei Bubuieci


În conformitate cu prevederile Legii nr.163-XIII din 24.04.1997 Codul Fiscal „privind finanţele publice locale”, Legea nr 186-XIII din 19.07.1994 „privind taxele locale”, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003, art.14 al.(1), (2) lit. q) a Legii nr. 436 –XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” , Consiliul comunei Bubuieci,
DECIDE :

1. Să se abroge deciziile nr. 5.6 din 12.10.2010 şi nr. 8.2 din 24.12.2010 „Cu privire la punerea în aplicare a tarifului pentru salubrizarea teritoriului utilizarea ambalajului, deşeurilor menajere,
solide şi de producţie” a Consiliului ncomunei Bubuieci.
2. se pune în aplicare tariful pentru salubrizare a teritoriului, utilizarea ambalajului deşeurilor menagare, solide şi de producţie după cum urmează:
- TARIF pentru casele cu bloc;
evacuarea deşeurilor menagare şi solide de la casele cu bloc- 7 lei de persoană, ce va fi evacuat de cîte ori va fi necesar pe lună:
- TARIF STANDART
evacuarea deşeurilor menagare, solide şi de producţie- de două ori pe lună în volum de 300 litre la preţul de 33 lei de gospodărie (familie). Se va achita adăugător pentru evacuarea deşeurilor menagere, solide în cazul depaşirii volumului stabilit (300 litre) pe lună în baza tarifului stabilit, luînduse în calcul volumul deşeurilor evacuate adăugător, cănd va depăşi cu minimum 100 litre;
- TARIF ECONOM
evacuarea deşeurilor menagare, solide şi de producţie- odată pe lună în volum de 150 litre la preţul de 20 lei de gospodărie (familie). Se va achita adăugător pentru evacuarea deşeurilor menagare, solide în cazul depaşirii volumului stabilit de 150 litre pe lună, luînduse în calcul volumul deşeurilor evacuate adăugător.
- TARIF SOCIAL
evacuarea deşeurilor menagare, solide de la categorii de persoane social vulnirabile (inalizi de gradul I, pensionari singuratici dintr-o gospodărie (familie) separat), în volum de 150 litre la preţ de 10 lei de gospodărie(familie) care va fi aplicate numai pentru categorii de persoane sus menţionate, cu evacuarea o dată pe lună. Diferenţa de tarif de a cîte 10 lei faţă de tariful econom va fi compensat din bugetul Primariei comunei Bubuieci, la cererea solicitantului confirmat de către operator. În cazul evacuării sulimentare a volumului deşeurilor menagare, solide peste 150 litre va fi achitat tariful de 20 lei. Evaluarea acestor categorii va avea loc în fie care an.


- AGENŢI ECONOMICI
evacuarea deşeurilor menagare, solide de la agenţi economici indeferent de formă de proprietate, vor achita obligătoriu 90 lei lunar pentru evacuarea a unui metru/cub de două ori pe lună. Pentru deşeurile evacuate în plus normei stabilite se achita cîte 90 lei de metru/cub evachuat adăugător.

- TARIF ACORD
Evacuarea nelimitată a deşeurilor menagare, solide conform graficului stabilit între operator şi beneficiar la un preţ de 90 lei metru/cub.

3. Operatorul va decide de sinestătător evacuarea deşeurilor menagare, solide din sectorul particular cu excepţia tarifului social.

4. Acordarea serviciului de salubrizarea a teritoriului, utilizarea ambalajului, deşeurilor menajere,
solide şi de producţie, se pun în sarcina ofertantului ce va fi desemnat cîştigător la licitaţie de prestare a serviciului dat.
5. Prezenta decizie intră în vigoare din ziua petrecerii licitaţiei pentru salubrizarea teritoriului utilizarea ambalajului, deşeurilor menajere, solide şi de producţie.
6. Comisiile pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului; economico-financiară, vor asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.Preşedinte de şedinţă Ala Grigoraş

Contrasemnat:
Secretar-interimar al Consiliului Ilie Buliga

Corespunde originalului:
Secretar al Consiliului Vitalie Scripnic

Satul Bubuieci
Calendar
«    June 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile