Ședința de constituire a Consiliului Local Bubuieci

La ședința Consiliul electoral de circumscripție comunal Bubuieci s-a adus la cunoștința celor prezenți hotărârile instanțelor de judecată privind validarea mandatelor consilierilor și a primarului comunei.
Cu Doamne ajute și într-un ceas bun dl-ui Igor Moraru, Primar de Bubuieci și stimaților consilieri ai Consiliului local Bubuieci!!
Prioritatea comună sunt oamenii din localitate si dezvoltarea comunei noastre!

.