• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

Canalizarea și asigurarea cu apă
Primăria comunei Bubuieci continuă eforturile de dezvoltare a rețelelor de apă și canalizare. În acest context au fost desfășurate două Concursuri de Cerere a Ofertelor de preț:
1. “ Servicii de proiectare a stației de pompare a apei potabile pentru asigurarea cu apă potabilă a satelor Bubuieci și Bîc”
2. “Servicii de proiectare a rețelei de canalizare pe străzile: Decebal, Tineretului, V.Alecsandri, M. Viteazul, D.Cantemir, Trăian, Bîkovschi, V. Micle, V.Cupcea, Izvoarelor, Independenței, Poieniței, str-la Tineretului”ș.a. )
La aceste concursuri a fost propuse următoarele volume de lucru:
 • Vizualizari: 489
Citește...

Avertizare.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova avertizează producătorii agricoli să fie atenți când procură semințe de porumb, fiindcă în urma controalelor efectuate s-a depistat un sector clandestin de producere a semințelor de porumb contrafăcute și comercializarea lor în baza mărcii comerciale a Institutului de Fitotehnie ,, Porumbeni”. Solicităm, respectuos, informarea cultivatorilor de porumb din teritoriu cu privire la avertizarea nominalizată .
Informații suplimentare la tel. 022 228732.
 • Vizualizari: 510
Citește...

Primele rezultate
SITUAȚIA DUPĂ ÎNCETAREA PROTESTELORLa circa 2 săptămâni de la semnarea Acordului de înțelegere amiabilă privind stoparea depozitării deșeurilor la gunoiștea de pe strada Uzinelor a avut loc o întâlnire a reprezentanților Părților semnatare ale Acordului în vederea analizării procesului de îndeplinire a înțelegerilor adoptate. Amintim despre cerințele de bază stipulate și anume: în termen de 30 - 45 de zile se vor încheia lucrările de depozitare, iar IM Autosalubritate va demara lucrări de conservare a poligonului, va suplimenta numărul de autospeciale în acest sens, va acoperi cu strat protector ultimul nivel de deşeuri de pe toată suprafaţa poligonului şi va prezenta propuneri cu privire la
 • Vizualizari: 475
Citește...

Bilunarul Ecologic

În perioada 16.03.2017 – 30.04.2017 în Instituţia preşcolară nr.1 se petrece bilunarul Ecologic .
În această perioadă se petrec următoarele activităţi:
1. Solubrizarea teritoriului;
2. Amenajarea grădinuţilor şi plantarea florilor;
3. Activităţi deschise cu genericul ,, Pămîntul – casa mea”
4. Concursul ,,Prezentarea de modă – haine din materiale reciclabile”;
5. Concursul posterilor pe teme ecologice.

Toate acestea vă invităm să le vedeţi în incinta instituţiei!

Vezi mai jos un frumos eveniment desfășurat recent:
3.Srbtoarea-primverii.pdf [595.12 Kb] (Downloads: 7)
 • Vizualizari: 394
Citește...

În urma protestelor organizate de locuitorii comunei Bubuieci a avut loc o întâlnire de lucru cu Primarul general al mun. Chişinău, domnul Dorin Chirtoacă. S-a găsit în fine un numitor comun prin semnarea unui Acord de înţelegere amiabilă (vezi în continuare)
REZULTATUL PROTESTELOR ESTE EVIDENT
ACORD
de înţelegere amiabilă între Primăria mun. Chişinău, Primăria com.Bubuieci, IM "Autosalubritate", Direcţia locativ-comunală a mun. Chişinău şi grupul de iniţiativă, denumite în continuare "Părţi"
 • Vizualizari: 600
Citește...

Stimați concetățeni !
Un munte enorm de gunoi și deșeuri menajere a crescut și continuă să crească lângă casele noastre. Este vorba de poligonul neautorizat de pe str. Uzinelor (cariera Purcel) unde se depozitează tot gunoiul adunat în mun. Chișinău. Acest vulcan din mizerie, microbi și substanțe toxice se transformă într-o bombă ecologică cu o rază de acțiune de câțiva kilometri. Cei care au adoptat hotărârea și au vizat decizia să depoziteze gunoiul chiar lângă locuințele oamenilor sunt vinovați și trebuie să răspundă pentru că ne otrăvesc pământurile și ne distrug sănătatea noastră și a copiilor noștri.
Oameni de bună credință!!!
Alăturați-vă la acțiunile de protest, care sunt autorizate la solicitarea unui grup de inițiativă, pentru a vă expune votul împotriva depozitării în continuare a deșeurilor la acest poligon neautorizat !
Protestele încep în fiecare dimineață la intrarea gunoiștii de pe str. Uzinelor.
Dacă nu vă este indiferent de sănătatea familiilor voastre hai să ne unim, pentru ca împreună să contribuim la rezolvarea acestei probleme stringente.
NU VREM gunoi lângă casele noastre!
VREM aer curat și apă potabilă în izvoare!
Grupul de inițiativă
 • Vizualizari: 502
Citește...

Indignarea locuitorilor comunei!
PROTESTE LA GUNOIȘTEA NEAUTORIZATĂ
În legătură cu situația ecologică dezastruoasă care s-a creat în urma depozitării deșeurile menajere de către municipalitate în preajma s.Bubuieci un grup de inițiativă a înaintat un șir de cerințe către Primăria mun. Chișinău privind stoparea transportării gunoiului și identificarea soluțiilor de ieșire din impasul creat. Deoarece nu se întreprind măsuri concrete în acest sens, miercuri, 15 martie, curent, în urma autorizației obținute anterior zeci de locuitori ai comunei au ieșit la proteste blocând căile de acces către gunoiște. Protestele se desfășoară în mod organizat, sunt stopate doar autospecialele care transportează gunoiul, iar ceilalți participanți la trafic se pot deplasa pe drumul ce duce spre poligon. Protestatarii cer întâlnire cu Primarul General al mun.Chișinău, reprezentanții din instanțele de rigoare care sunt obligați să se implice în soluționarea problemei. Zilele următoare protestele vor continua,Grupul de inițiativă invită pe toți cei pentru care nu le este indiferent de sănătatea familiilor lor să se alăture pentru ca împreună să contribuie la rezolvarea acestei probleme stringente, cu care se confruntă comuna Bubuieci. Vezi un reportaj foto.

Grupul de inițiativă
 • Vizualizari: 470
Citește...

„Cu privire la mobilizarea cu titlu executoriu
a populației, agenților economici, conducătorilor
instituțiilor publice în scopul organizării și
desfășurării campaniei de salubrizare în unitatea
administrativ-teritorială”

Ținând cont de situația precară la moment în ceea ce privește acumularea gunoiului menajer pe străzile, cartierele, spațiile verzi, terenurile libere nevalorificate în unitatea administrativ-teritorială Bubuieci, în scopul organizării și desfășurării salubrizării teritoriului, în temeiul Deciziei Consiliului comunei Bubuieci nr.3.10 din 19.05.2016 „Cu privire la stabilirea sectoarelor comunei Bubuieci, membrilor Consiliului comunei Bubuieci”, art.29(1) lit.x), t), art.32 (1), (2) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Primarul comunei Bubuieci
DISPUNE:
 • Vizualizari: 488
Citește...

Anunț

În perioada 15-18 martie anul 2017 în incinta CIE ,, Moldexpo”SA ( str. Ghioceilor,1) se va desfășura cea de-a XXXII-a ediție a expoziției internaționale specalizate de mașini,echipamente și tehnologii pentru complexul agroindustrial ,,Moldagrotech-2017” (spring).

Informații suplimentare: la tel. 022 810410; www. moldexpo.md.expoziții;

Direcția agricultură și alimentație a mun. Chișținău
 • Vizualizari: 346
Citește...

Anunț!!!

SĂ FACEM CURĂȚENIE LA NOI ACASĂPrimăria comunei Bubuieci se adresează către toți locuitorii comunei cu rugămintea de a face curățenie în curțile blocurilor locative precum și în praejma caselor individuale. De asemenea agenții economici sunt rugați să-și onoreze obligațiunea de a menține curățenia pe teritoriile adiacente.


În caz de neconformare se vor aplica amenzi în mărime de 800 lei.
Vă mulțumim anticipat!
 • Vizualizari: 388
Citește...

1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 33
Satul Bubuieci
Calendar
«    July 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile