• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

O nouă încercare
Primăria comunei Bubuieci a elaborat o scrisoare despre situaţia ecologică deplorabilă din comună.
Accesaţi mai jos pentru a vedea conţinutul acestui document.
 • Vizualizari: 757
Citește...

Lucrări la rețelele de iluminare publică

Întreprinderea Municipală Rețelele electrice de iluminare ”LUMTEH” desfășoară lucrări de monitorizare a sistemului de iluminare publică în comuna Bubuieci. Cetățenii care doresc să se adreseze pe marginea funcționării iluminatului public o pot face la numărul de telefon al dispeceratului întreprinderii: 022 43 14 42.
 • Vizualizari: 380
Citește...

Avocatul Poporului mediator în problema administrării neautorizate a poligonului de depozitare a deșeurilor din preajma comunei Bubuieci

GUNOIȘTEA DE LÂNGĂ BUBUIECI

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu din presă în problema gestionării poligonului de deșeuri din preajma comunei Bubuieci. În scopul soluționării problemei, Oficiul Avocatului Poporului a organizat la 3 februarie 2017 o ședință de lucru cu participarea actorilor de decizie.

Problema gestionării poligonului de deșeuri din preajma comunei Bubuieci este abordată de Avocatul Poporului sub aspectul respectării dreptului omului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic. Situația creată la Bubuieci vizează și dreptul persoanei „la respectul vieţii sale private şi familiale şi al domiciliului”, ceea ce implică dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, fără ca persoana să fie lipsită de posibilitatea de a se bucura de liniştea domiciliului său.
 • Vizualizari: 524
Citește...


ANUNȚ
ÎN ATENTIA FERMIERILOR POMICULTORI Vineri, 27.01.2017, ora 10-00, la Stațiunea Texnologico-Experimentală ,,Codrul” (str. Costiujeni 14, etajul III) va avea loc seminarul teoretico-practic cu genericul ,,Particularitățile de tăiere a pomilor fructiferi în condițiile anului 2017”.
Solicităm, respectuos, informarea fermierilor pomicultori cu privire la desfășurarea seminarului nominalizat.
Cu respect,
Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Municipal Chișinău
 • Vizualizari: 404
Citește...

Canalizarea și asigurarea cu apă
LUCRĂRI IMPORTANTEPrimăria comunei Bubuieci continuă eforturile de dezvoltare a rețelelor de apă și canalizare. În acest context au fost desfășurate două Concursuri de Cerere a Ofertelor de preț:
1. “ Servicii de proiectare a stației de pompare a apei potabile pentru asigurarea cu apă potabilă a satelor Bubuieci și Bîc”
2. “Servicii de proiectare a rețelei de canalizare pe străzile: Decebal, Tineretului, V.Alecsandri, M. Viteazul, D.Cantemir, Trăian, Bîkovschi, V. Micle, V.Cupcea, Izvoarelor, Independenței, Poieniței, str-la Tineretului”ș.a. )
 • Vizualizari: 443
Citește...

SCRISOARE INFORMATIVĂ
Stimați clienți,
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile p.52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 343 din 15 decembrie 2010, Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. vă informează, că pe data de 24.01.2017, în intervalul de timp 09:10 - 13:00, este posibil să fie deconectat pentru înlocuirea conductoarelor, LEA 0,4 kV F 2 PT 5008, de la care se alimentează s. Bubuieci: str. B. Glavan, I. Gagarin, Popov, Sf. Maria, T. Bubuioc, str-la Tineretului, Voluntarilor parţial.
 • Vizualizari: 556
Citește...

Anunț!!!
Primăria com.Bubuieci anunță concurs pentru funcția vacantă de manager a Î.M.G.F.L. Bubuieci.
Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:
- Să dețină cetățenia Republicii Moldova;
- Să posede limba de stat;
- Lipsa antecedentelor penale nestinse;
- Să nu fi împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
- Studii superioare incomplete sau medii de specialitate;
- Experiența managerială se salută;
- Cunoașterea legislației generale și speciale în domeniul de competență;
- Cunoștințe de operare cu calculatorul;
- Gîndire ordonată, tact și pricepere în muncă cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitate de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
- Capacitate de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările.
Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate de către candidați la funcția vacantă:
- Copia buletinului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Copia carnetului de muncă;
- Certificatul medical;
- Cazier judiciar.
Notă:
- Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor;
- Cazierul judiciar și certificatul medical se prezintă în termen maxim de 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este pînă la data de 10 februarie 2017.
Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei com.Bubuieci, str.Toader Bubuiog, 28 (anticamera).
Date de contact: tel/fax: 022-41-48-69, email: primaria.bubuieci@mail.ru.
 • Vizualizari: 392
Citește...

Primăria comunei Bubuieci lansează invitația de participare la licitație publică privind achiziționarea produselor alimentare.

Accesați mai jos pentru a vedea condițiile.
Invitation-1.pdf [107.58 Kb] (Downloads: 8)
 • Vizualizari: 417
Citește...

Mesajul de Anul Nou al primarului Ion ŞARANUȚ.

Stimaţi concetăţeni ai comunei Bubuieci!LA MULȚI ANI!
Anul 2016 a fost unul deosebit şi plin de evenimente importante pentru locuitorii comunei noastre. În calitate de primar al comunei Bubuieci şi împreună cu echipa noastră am făcut multe lucruri bune pentru prosperarea localităţilor noastre Bubuieci, Bîc şi Humuleşti. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Anul Nou și Crăciunul adresez membrilor echipei, colegilor de serviciu profundă recunoștință pentru dăruirea de sine și sârguința de care au dat dovadă în anul care se scurge. Fie ca bucuria și liniștea, aduse de sfintele sărbători să vă însoțească pe tot parcursul anului ce va urma. Sunt convins, că şi în continuare împreună vom contribuui la crearea unei atmosfere viabile şi constructive în Primăria Bubuieci, astfel încît împreună cu echipa noastră de consilieri şi în conlucrare cu reprezentanţii celorlalte partide, să ne îndeplinim menirea noastră principală – de a fi în slujba fiecărui cetăţean, care locuieşte pe teritoriul comunei, indiferent de preferinţele sale politice.

Tuturor locuitorilor din comuna Bubuieci Vă doresc tot ce vă este de folos să se realizeze și nimic să nu vă înnoureze cerul senin al vieții! Anul Nou 2017 să vă aducă sănătate, pace în suflet și prosperitate. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese.
LA MULȚI ANI!


Cu multă stimă şi respect,
Ion ŞARANUȚ,
primar al comunei Bubuieci
 • Vizualizari: 439
Citește...

Dragi copii!
Moş Crăciun si Fulguţa, împreună cu prietenii săi, actorii Teatrului municipal „Guguţă”, vin în satele comunei Bubuieci să ne colinde şi să ne împartă daruri. Atenție la programul spectacolelor!

Satul Humulești - marți 27 decembrie, ora 10.00 la școală;
Satul Bîc - marți 27 decembrie, ora 12.00 la barul Stăls;
Satul Bubuieci - miercuri 28 decembrie, ora 12.00 în centrul satului.

Vă aşteptăm cu mult drag!
Primăria comunei Bubuieci.
 • Vizualizari: 426
Citește...

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 33
Satul Bubuieci
Calendar
«    July 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile