• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 15)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

ATMOSFERA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂPRIMII COLINDĂTORI
Un grup de elevi ai liceului teoretic T. Bubuiog în frunte cu profesoara Maria EREMIA au venit în fața lucrătorilor Primăriei Bubuieci cu un frumos spectacol consacrat multașteptatelor sărbători de iarnă : Crăciunul și Anul Nou. Cântecele, poeziile, tradiționalele colinzi și urături au cules multe aplauze din partea specialiștilor de la Primărie. Iar ”colacul și pitacul” , adică cadourile și banii pentru colindători fiecare le-a primit de la primarul Ion ȘARANUȚ, care le-a urat tuturora în anul ce vine multă sănătate, fericire și succese la învățătură.
Vezi un reportaj foto.
 • Vizualizari: 503
Citește...

Neajunsuri neînsemnate
CONTROL INOPINAT LA GRĂDINIȚELE NR.1 ȘI 2
O comisie de la Primăria com. Bubuieci în frunte cu primarul Ion Șaranuț a efectuat un control inopinat la instituțiile preșcolare din comună. S-au verificat condițiile de preparare a hranei pentru copii, păstrarea produselor alimentare în depozite, evidența documentației corespunzătoare.
 • Vizualizari: 527
Citește...

Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, planifică să implementeze Proiectul de colectare, sortare, stocare și prelucrare a deșeurilor solide din municipiul Chișinău.
Cererea pentru activitatea planificata, elaborată în baza studiului de fezabilitate pentru repunerea în funcțiune a poligonului din localitatea Țânțăreni, r. Anenii Noi, a fost depusa la Ministerul Mediului in data de 11 octombrie 2016. Conform deciziei nr. 03-12/2346 din 16.11.2016 emisa de Ministerul Mediului, se prevede că aceasta activitate sa fie supusa evaluării impactului asupra mediului la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
Drept urmare, Î.M. Regia “Autosalubritate” prezintă spre informarea publicului interesat proiectul programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului. Proiectul Programului conține graficul de elaborare a documentației, structura documentației și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de aspectele activității planificate si dificultățile condițiilor naturale, sociale si tehnice.
Comentariile in scris la program vor fi transmise la secretariatul primăriei si mai apoi vor fi transmise Î.M. Regia “Autosalubritate” în baza de proces verbal.

Accesaţi mai jos pentru a vedea documentele:
Cerere-SA-Autosalubritate.pdf [ b] (Downloads: 10)
Program-de-realizare-a-EIM-deseuri-solide.docx2.pdf [ b] (Downloads: 11)
 • Vizualizari: 570
Citește...

Chestiunile de bază de pe ordinea de zi (01.12.2016 ora 16:00)

Atenție! Ședința a fost transferată pentru data de 08.12.2016 ora 16:00
1. Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2016 a Primăriei com. Bubuieci aprobat prin decizia nr.5.1 din 10.12.2015.
Raportor: Galina Petica - contabil-şef.
2. Cu privire la încheerea contractului de colaborare cu comuna Feleacu, jud. Cluj.
Raportor: Ion Şaranuţ - Primarul com.Bubuieci.
3. Cu privire la încheerea contractului de colaborare cu oraşul Tîrgul Neamţ, jud. Neamţ.
Raportor: Ion Şaranuţ - Primarul com.Bubuieci.
4. Cu privire la trecerea Centrului de sănătate Bubuieci din gestiunea Consiliului comunei Bubuieci în gestiunea Direcţiei sănătate a Consiliului municipal Chişinău.
Raportor: Ion Şaranuţ - Primarul com.Bubuieci.
5. Cu privire la executarea lucrărilor de pregătire a gospodăriei comunale şi a instituţiilor publice pentru sezonul rece al anului 2016-2017.
Raportor: Leonid Umaneţ - Viceprimarul com.Bubuieci.
6. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor cultural-artistice cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Raportor: Svetlana Cojocaru - Specialist tineret şi sport.
De asemenea este programată examinarea a un şir de chestiuni din domeniul funciar. Raportor: Ecaterina Beşliu, inginer cadastral.
 • Vizualizari: 410
Citește...

Ziua uşilor deschise

CRĂDINIŢA NR.2 LA NUMĂRATUL BOBOCILORLa grădiniţa nr.2 din comuna Bubuieci s-a desfăşurat o activitate cu genericul Ziua uşilor deschise. După cum ne-a relatat doamna Rodica Budeci, directorul acestei instituţii preşcolare, a fost de fapt o "numărătoare de boboci", un bilanţ al rezultatelor obţinute în anul 2016. În calitate de invitaţi speciali ai evenimentului au fost foţi acei care au susţinut proiectele numeroase menite să modernizeze grădiniţa. Iar copiii, drept mulţumire pentru grija acordată, au prezentat un şir de numere artistice cu cîntece, dansuri şi poiezii.
 • Vizualizari: 1030
Citește...

Amenzi usturătoare pentru cei care nu păstrează curăţenia

Primăria comunei Bubuieci atenționează locuitorii și persoanele juridice, care desfășoară o activitate economică pe teritoriul comunei Bubuieci, în vederea păstrării și asigurarii curățeniei atât în apropierea gospodăriilor personale cât şi teritoriului adiacent al întreprinderilor din gestiune.
Conform art.181 al Codului contravențional al Republicii Moldova, neîndeplinirea cerințelor de mai sus se vor sancționa cu amendă de la 20 pînă la 60 de unități convenționale pentru persoanele fizice și 50-100 unități convenționale pentru persoanele juridice. Amintim că unitatea convenţională se măreşte de la 20 la 50 de lei.
 • Vizualizari: 462
Citește...

Ziua uşilor deschise

Joi 24 noiembrie, curent cu începere la ora 10:00, în incinta Instituției Preșcolare №2 din comuna Bubuieci se va desfăşura un şir de activităţi organizate sub genericul „Ziua ușilor deschise”. La eveniment se invită autoritățile locale, Fondul pentru Eficiență Energetică, Asociația obștească „Parlamentul 90”.
 • Vizualizari: 443
Citește...

Sportul este iubit la Bubuieci

ÎNCHIDEREA SEZONULUI SPORTIVJoi, 3 octombrie, curent pe stadionul din centrul satului Bubuieci a avut loc tradiţionala activitate de închidere a sezonului sportiv. La eveniment au participat copii şi tineri din localităţile comunei, în special elevi ai şcolii profesionale şi ai liceului "Toader Bubuiog". Participanţii au concurat la diferite probe sportive ca volei, fotbal, alergări la diferite distanţe şi alte concursuri distractive.
 • Vizualizari: 593
Citește...

Pasagerii pot agunge din nou la Telecentru

Primăria Chişinău anunţă despre stabilirea unui nou itinererar pentru ruta 138, care a activat după lichidarea rutei nr.107. După nenumăratele adresări ale locuitorilor comunei Bubuieci şi cu susţinerea din partea administraţiei publice locale în sfârşit s-a restabilit legătura directă cu raionul Telecentru al capitalei. Iată care este noul itinerar:

Tur: în raza com. Bubuieci – str. Grigore Vieru, str. T. Bubuiog, în raza or. Chişinău: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. Sfatul Ţării, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, str. Alexe Mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, str. Valea Dicescu, str. George Meniuc, str. Drumul Viilor, str. Pietrarilor, şos. Hânceşti, str. Spicului, stația terminus Gara Sud;

Retur: – Gara Sud, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. George Meniuc, str. Valea Dicescu, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. 31 August 1989, str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. C. Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor - în raza comunei Bubuieci - str. T. Bubuiog, str. Grigore Vieru până la cimitirul nou.

Ruta municipală nr. 138 se va numi „Com. Bubuieci (str. Gr. Vieru) – str. Spicului”.
 • Vizualizari: 561
Citește...

Vă poftim la hram!

HRAMUL SATULUI HUMULESTILa 14 octombrie locuitorii satului Humuleşti, comuna Bubuieci sărbătoresc Hramul Satului. Ca şi în anii precedenţi cu această ocazie Primăria comunei Bubuieci a pregătit un şir de manifestări sportive şi cultural-artistice:

11.00 - 12.30 : Fotbal pentru echipele de tineret şi seniori
12.00 : Lupta naţională "Trînta"
14.00 : Alergări la diferite distanţe
14.30 : Sărituri în lungime
14.40 : Sărituri cu coarda
15.00 : Premierea învingătorilor la probele sportive
15.15 : Concursuri distractive pentru copii
16.00 : Hora Satului
 • Vizualizari: 907
Citește...

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33
Satul Bubuieci
Calendar
«    August 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile