• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 23)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 12)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

Ziua uşilor deschise

CRĂDINIŢA NR.2 LA NUMĂRATUL BOBOCILORLa grădiniţa nr.2 din comuna Bubuieci s-a desfăşurat o activitate cu genericul Ziua uşilor deschise. După cum ne-a relatat doamna Rodica Budeci, directorul acestei instituţii preşcolare, a fost de fapt o "numărătoare de boboci", un bilanţ al rezultatelor obţinute în anul 2016. În calitate de invitaţi speciali ai evenimentului au fost foţi acei care au susţinut proiectele numeroase menite să modernizeze grădiniţa. Iar copiii, drept mulţumire pentru grija acordată, au prezentat un şir de numere artistice cu cîntece, dansuri şi poiezii.
 • Vizualizari: 983
Citește...

Amenzi usturătoare pentru cei care nu păstrează curăţenia

Primăria comunei Bubuieci atenționează locuitorii și persoanele juridice, care desfășoară o activitate economică pe teritoriul comunei Bubuieci, în vederea păstrării și asigurarii curățeniei atât în apropierea gospodăriilor personale cât şi teritoriului adiacent al întreprinderilor din gestiune.
Conform art.181 al Codului contravențional al Republicii Moldova, neîndeplinirea cerințelor de mai sus se vor sancționa cu amendă de la 20 pînă la 60 de unități convenționale pentru persoanele fizice și 50-100 unități convenționale pentru persoanele juridice. Amintim că unitatea convenţională se măreşte de la 20 la 50 de lei.
 • Vizualizari: 449
Citește...

Ziua uşilor deschise

Joi 24 noiembrie, curent cu începere la ora 10:00, în incinta Instituției Preșcolare №2 din comuna Bubuieci se va desfăşura un şir de activităţi organizate sub genericul „Ziua ușilor deschise”. La eveniment se invită autoritățile locale, Fondul pentru Eficiență Energetică, Asociația obștească „Parlamentul 90”.
 • Vizualizari: 428
Citește...

Sportul este iubit la Bubuieci

ÎNCHIDEREA SEZONULUI SPORTIVJoi, 3 octombrie, curent pe stadionul din centrul satului Bubuieci a avut loc tradiţionala activitate de închidere a sezonului sportiv. La eveniment au participat copii şi tineri din localităţile comunei, în special elevi ai şcolii profesionale şi ai liceului "Toader Bubuiog". Participanţii au concurat la diferite probe sportive ca volei, fotbal, alergări la diferite distanţe şi alte concursuri distractive.
 • Vizualizari: 574
Citește...

Pasagerii pot agunge din nou la Telecentru

Primăria Chişinău anunţă despre stabilirea unui nou itinererar pentru ruta 138, care a activat după lichidarea rutei nr.107. După nenumăratele adresări ale locuitorilor comunei Bubuieci şi cu susţinerea din partea administraţiei publice locale în sfârşit s-a restabilit legătura directă cu raionul Telecentru al capitalei. Iată care este noul itinerar:

Tur: în raza com. Bubuieci – str. Grigore Vieru, str. T. Bubuiog, în raza or. Chişinău: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. Sfatul Ţării, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, str. Alexe Mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, str. Valea Dicescu, str. George Meniuc, str. Drumul Viilor, str. Pietrarilor, şos. Hânceşti, str. Spicului, stația terminus Gara Sud;

Retur: – Gara Sud, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. George Meniuc, str. Valea Dicescu, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. 31 August 1989, str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. C. Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor - în raza comunei Bubuieci - str. T. Bubuiog, str. Grigore Vieru până la cimitirul nou.

Ruta municipală nr. 138 se va numi „Com. Bubuieci (str. Gr. Vieru) – str. Spicului”.
 • Vizualizari: 544
Citește...

Vă poftim la hram!

HRAMUL SATULUI HUMULESTILa 14 octombrie locuitorii satului Humuleşti, comuna Bubuieci sărbătoresc Hramul Satului. Ca şi în anii precedenţi cu această ocazie Primăria comunei Bubuieci a pregătit un şir de manifestări sportive şi cultural-artistice:

11.00 - 12.30 : Fotbal pentru echipele de tineret şi seniori
12.00 : Lupta naţională "Trînta"
14.00 : Alergări la diferite distanţe
14.30 : Sărituri în lungime
14.40 : Sărituri cu coarda
15.00 : Premierea învingătorilor la probele sportive
15.15 : Concursuri distractive pentru copii
16.00 : Hora Satului
 • Vizualizari: 880
Citește...

DE ZIUA PROFESORULUIFelicitări de Ziua profesorului.
Printr-o dispoziție a Primarului comunei Bubuieci 29 de pedagogi din comună, aflați la pensie au fost menționați cu premii bănești. De asemenea mențiuni cu ocazia Zilei profesorului au primit și reprezentanții corpului didactic de la instituțiile preșcolare ale comunei.Mesajul Primarului comunei Bubuieci, domnul Ion Șaranuț.
Mult stimați pedagogi,

Permiteți-mi să Vă adresez sincere și cordiale mulţumiri Dumneavoastră şi tuturor lucrătorilor din învăţământ pentru efortul calificat şi plin de abnegaţie depus la sporirea nivelului de educație a tinerei generații. Vă dorim sănătate şi prosperitate, optimism şi noi realizări fructuoase, munca să Vă fie răsplătită din plin prin recunoaşterea din partea societății, să găsiţi continuu satisfacţie în nobila dedicare pentru formarea și educarea noilor generaţii, dornice de a se conforma realităţilor timpului.

Cu mult respect,
Ion ȘARANUȚ, Primarul Comunei Bubuieci.
 • Vizualizari: 709
Citește...

LICITAȚIE PUBLICĂConform regulilor în vigoare
Conform BAP nr. 72/2016 din 20.09.2016, Primăria com. Bubuieci, mun, Chișinău a desfășurat luni, 3 octombrie, curent concursul privind organizarea procedurilor de achiziție publică prin COP , în ceea ce ține de lucrari de reparatie la sala sportiva din s. Bubuieci și lucrari de reabilitare a iluminatului public din com. Bubuieci,
 • Vizualizari: 517
Citește...

INCENDIU DE PROPORŢII LA BUBUIECIO echipă de pompieri din componenţa Detaşamentului Situaţii Excepţionale a sectorului Ciocana a lichidat în termeni rapizi un incendiu pe strada Grigore Vieru din Bubuieci. Au fost evacuate câteva persoane de la etajele superioare cu implicarea unei maşini auto speciale.
 • Vizualizari: 1110
Citește...

Primăria com.Bubuieci vă invită la concurs!

Conform BAP nr. 72/2016 din 20.09.2016, Primăria com. Bubuieci, mun, Chișinău anunță concurs privind organizarea procedurilor de achiziție publică prin COP , după cum urmează:

03.10.2016, ora 10.00 - 1688-op/16 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie la sala sportiva din s. Bubuieci
03.10.2016, ora 12.00 - 1687-op/16 Cod CPV. 45316110-9 lucrari de reabilitare a iluminatului public din com. Bubuieci,

Pentru informare accesaţi după cum urmează:
21-09-2016_15-26-48.zip [135.26 Kb] (Downloads: 13)
 • Vizualizari: 471
Citește...

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32
Satul Bubuieci
Calendar
«    June 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile