• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 23)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 12)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

Au început lucrări de renovare

RENOVAREA ILUMINATULUI STRADALÎn comuna Bubuieci au început lucrările de renovare a iluminatului stradal public. În total vor fi schimbate în satele Bubuieci şi Bîc circa 50 de lămpi. Lucrările se efetuiează din sursele financiare proprii ale Primăriei comunei Bubuieci, prin intermediul lucrătorilor de la întreprinderea municipală "Lumteh"

La momenul de faţă aproximativ sută la sută din străzile satelor Bubuieci, Bîc şi Humuleşti sunt iluminate pe timp de noapte , astfel Primăria comunei Bubuieci îşi îndeplineşte acest obiectiv, promis anterior cetăţenilor din comună.
 • Vizualizari: 604
Citește...

Negocierile continuă.

Primăria com. Bubuieci continuă negocierile privind restabilirea rutei de microbuz nr. 107 pe itinerarul vechi sau plasarea unei noi rute cu respectarea itinerarului. Astfel, la sediul Direcției Transport Public și Căi de Comunicații a avut loc o nouă ședință de lucru privind soluționarea plasării unei rute de microbuz pentru a satisaface cerințele locuitorilor com. Bubuieci. Ca rezultat, s-a propus plasarea unei noi rute de microbuz cu nr. 138, care anterior a deservit localitatea Humulești din com. Bubuieci, conform unui itinerar negociat de ambele părți.
 • Vizualizari: 654
Citește...

În curând vom avea circulaţie în sens giratoriu la ieşirea din Bubuieci

INIŢIATIVĂ SUSŢINUTĂ

Primăria comunei Bubuieci a făcut nenumărate adresări cu privire la traversarea complicată a intersecţiei la ieşirea spre Chişinău în preajma Fabricii de cărămizi, ceea ce s-a soldat cu rezultate pozitive.
 • Vizualizari: 668
Citește...

Concluzii în urma raportului

ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN AL II-lea TRIMESTRULa ÎMSP CS Bubuieci s-a analizat activitatea pentru trimestrul au doilea. După cum ne-a comunicat doamna Galina Căpiţă-Bunescu, Director al IMSP CS Bubuieci în linii generale pot fi constatate următoarele concluzii:
- În situaţia demografică în 2016 se observă menţinerea sporului natural pozitiv.
- În structura mortalităţii generale predomină mortalitatea prin tumori maligne și afecţiuni cardiovasculare.
- În structura invalidităţii primare predomină patologia cardiacă.
- Situaţia epidimiologică a tuberculozei în comuna Bubuieci se menţine încordată.
- Activitatea asistenţei obstetrical- ginecologic în IMSP CS Bubuieci în anii 2016-2015 se menţine la un nivel bun.
 • Vizualizari: 656
Citește...

Comuna Bubuieci are o staţie de pompare a apelor reziduale

Recent în comuna Bubuieci a fost dată în exploatare Staţia de pompare a apelor reziduale, care face parte din vastul proiect de consolidare în comună a sistemului de canalizare.
Sistemul de canalizare și evacuarea apelor reziduale poate să funcționeze conform parametrilor tehnici datorită procesului de pompare a apelor reziduale la stația de pompare . Astfel construcţia acestei staţii avea o importanţă deosebită, Primăria com. Bubuieci salută intervenția S.A. ”APĂ CANAL CHIȘINĂU” privind implicarea specialiștilor săi în implimentarea acestui proect. Totodată, menționăm că S.A. ”APĂ CANAL CHIȘINĂU” va deservi întreținerea tehnică a stației de pompare și a rețelei de canalizare din com. Bubuieci. Debitul de apă va fi mărit și funcționarea sistemului de canalizare va fi mai eficient pentru beneficiarii comunei Bubuieci. De menţionat că printre proiectele de investiţii pentru anul 2016 un loc important ocupă proiectarea rețelei de canalizare pe străzile: Decebal, Tineretului, V. Alecsandri, M. Viteazul, D. Cantemir, Trăian, Bîkovschi, V. Micle, V. Cupcea, Izvoarelor, Independenței, Poieniței, str.-la Tineretului.
 • Vizualizari: 721
Citește...

Se caută soluţionarea problemei

La solicitarea continuă a locuitorilor comunei Bubuieci privind restabilirea rutei de microbuz nr. 107 pe itinerarul vechi sau plasarea unei noi rute cu respectarea itinerarului vechi, Primăria comunei Bubuieci vă anunță, că ieri la data de 12.07.2016, au început negocierile cu reprezentanții Primăriei mun. Chișinău și Direcția Transport Public și Căi de Comunicații privind plasarea unei rute de microbuz pe itinerarul vechi al rutei nr. 107, în urma rezilierii contractului de prestări servicii privind transportarea călătorilor cu ruta nr. 107. Negocierile vor continua și săptămîna viitoare. Despre rezultatele finale vă vom informa suplimentar.
 • Vizualizari: 623
Citește...

Aspectul grădiniţei nr.1 după investiţii

REZULTATUL EFORTURILORPăîrinţii care aduc copiii la grădiniţa nr 1 din Bubuieci au observat printre primii care sunt schimbările de aici. Mai întîi de toate este vorba de aspectul exterior al edificiului, care a suportat o reparaţie capitală : s-au schimbat uşile şi ferestrele iar pererţii au fost izolaţi termic şi finisaţi sub un aspect care bucură ochii. Toate acestea s-au efectuat datorită unui proiect al Fondului de Eficienţă energetică în valoare totală de circa 500 mii de lei.
 • Vizualizari: 590
Citește...

Nouă decenii ale veteranului Andrei Guţan

JUBILEU ONORABILVeteranul celui de-al doilea război mondial domnul Andrei Guţan a rotungit frumosul jubileu de 90 de ani. Cu această ocazie Primarul comunei Bubuieci domnul Ion Şaranuţ a înmînat omagiatului o diplomă şi un premiu bănesc.
- Multstimatul nostru concetăţean Andrei Guţan ne mai aminteşte astăzi de numeroşii veterani de război din satele noastre, care au contribuit la aducerea păcii pe melegurile natale - spune primarul Ion Şaranuţ - Astăzi pe teritoriul comunei Bubuieci au rămas în viaţă doar doi participanţi la cel de-al doilea Război Mondial: dintre care doar Guţan Andrei este unicul care mai poate povesti generaţiilor mai tinere câte ceva despre urgiile celui mai groaznic război de pe planetă.
 • Vizualizari: 578
Citește...

Investițiile ce urmează a fi realizate în comuna Bubuieci pe perioada anului 2016

La solicitările cetăţenilor comunei Bubuieci Vă aducem la cunoştinţă despre cele mai importante investiţii care sunt planificate pentru anul curent.

NOI PROIECTE DE INVESTITIIInvestiţii sub responsabilitatea Primăriei com. Bubuieci :
1. Proiectarea și construcția stației de pompare a apei potabile pentru asigurarea cu apă a satelor Bubuieci și Bîc
2. Reabilitarea iluminatului stradal din sat. Bubueci și Bîc, în total 14 străzi (str. Școlii, 27 August, T. Bubuiog, Ștefan cel Mare, etc.)
3. Reparația capitală a sălii sportive de lupte libere din sat. Bubuieci
4. Proiectarea rețelei de canalizare pe străzile: Decebal, Tineretului, V. Alecsandri, M. Viteazul, D. Cantemir, Trăian, Bîkovschi, V. Micle, V. Cupcea, Izvoarelor, Independenței, Poieniței, str.-la Tineretului.
5. Curățirea rîpei din str. S.Lazo, Școlii.
 • Vizualizari: 784
Citește...

COMUNICAT INFORMATIV
cu privire la situația creată în com. Bubuieci în urma rezilierii contractului privind circulația rutei de microbuz nr.107
RUTA 107 În urmă cu 16 ani deschiderea rutei nr. 107 care circulă spre sat. Bubuieci, com. Bubuieci a fost o realizare foarte dificilă, deoarece autoritățile responsabile ale mun. Chișinău de atunci nu doreau și nu permiteau autorizarea deschiderii acestei rute din mai multe motive neîntemeiate.
Cu ajutorul Autorităților locale din com. Bubuieci și la insistența locuitorilor sat. Bubuieci s-a reușit deschiderea rutei de microbuz nr.107. În primii ani de activitate, ruta nr. 107 circula conform itinerarului stabilit și conform orarului de circulație fără a se face careva abateri.
 • Vizualizari: 1955
Citește...

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 32
Satul Bubuieci
Calendar
«    June 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile