• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 15)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

Negocierile continuă, sătenii se revoltă
RUTA 107
Locuitorii din Bubuieci tot mai des se adresează la Primăria comunei Bubuieci solicitând să fie restabilită ruta de microbuze 107, invocând faptul că se apropie anul şcolar şi foarte mulţi copii şi tineri îşi fac studiile la licee, şcoli profesionale, instituţii superioare de învăţământ din capitală. Itinerarul anterior al rutei 107 era comod pentru majoritatea acestor elevi şi studenţi, dar şi pentru mulţi maturi care au locuri de muncă în Chişinău. Încercarea de a introduce o rută alternativă - 137B este de asemenea în mare parte criticată de locuitorii comunei, cât din punct de vedere al respectării graficului, dar cu atît mai mult al itinerarului. De fapt practic 3 rute - 137, 137A şi 137B au acelaşi itinerar spre Chişinău cu aceeaşi staţie terminus de pe str.Avram Iancu din preajma Pieţii Centrale.
În acest context Primarul comunei Bubuieci, domnul Ion Şaranuţ face următoarea adresare:
 • Vizualizari: 2023
Citește...

Stimaţi clienţi,

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunţă despre întreruperi programate în furnizarea energiei electrice.Ne cerem scuze pentru eventualele incomodităţi ce pot fi cauzate de întreruperea în livrarea energiei electrice.
Scrisoare de ieşire: 0505/64175-20160819

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile p.52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 343 din 15 decembrie 2010, Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. vă informează, că pe data de :
- 22.08.2016, în intervalul de timp 09:10 - 17:00, este posibil să fie deconectat pentru îndreptarea pilonilor, LEA 0,4kV PT 5008/1, de la care se
alimentează str. Voluntarilor, Serelor, Şcolii, Popov, M. Eminescu, Gagarin, B. Glavan, 27 August, str şi str-la Plopilor parţial
- 24.08.2016, în intervalul de timp 09:20 - 15:00, este posibil să fie deconectat pentru întinderea conductoarelor, LEA 0,4kV PT 5008/2, de la care se alimentează com. Bubueci: str. B. Galavan, Gagarin, Popov, Sf. Maria, T. Bubuiog, Tineretului, Voluntarilor parţial

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11 sau accesaţi site-ul www.gasnaturalfenosa.md secţiunea Întreruperi programate.

Cu respect,
Serviciul Suport Clienţi al companiei Gas Natural Fenosa
 • Vizualizari: 578
Citește...

Chemare pentru a face paşi concreţi

NU VREM GUNOIŞTE LÂNGĂ SATUL NOSTRULa primăria comunei Bubuieci a avut loc o discuţie publică pe marginea căutării soluţiilor de a stopa depozitarea deşeurilor la gunoiştea din apropierea nemijlocită a satului Bubuieci. Actiunea a avut loc la chemarea din partea unui grup de iniţiativă în frunte cu Diana Micuţa - organizator comunitar la fundaţia"Pune umărul". La eveniment au participat reprezentanţi ai întreprinderii municipale "Autosalubritate", consilieri locali, reprezentanţi ai societăţii civile.
Diana Micuţa a adus la cunoştinţa celor adunaţi că acest grup de iniţiativă a fost format în luna aprilie, curent şi are scopul de bază de a impulsiona acţiunile menite să stopeze aducerea deşeurilor din întreg Chişinăul în nemijlocita apropiere a caselor locuitorilor satului Bubuieci.
 • Vizualizari: 705
Citește...

ANUNŢ

Regia Apă-Canal Chişinău aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Bubuieci că în legătură cu efectuarea lucrărilor la apeductul nou construit pe străzile Iu.Gagarin, A. Mateevici, I.Creangă pe data de 03 şi 04 august, curent, între orele 8.00 - 21.00 va fi întreruptă furnizarea apei potabile pentru locuitorii acestor străzi.
 • Vizualizari: 575
Citește...

Au început lucrări de renovare

RENOVAREA ILUMINATULUI STRADALÎn comuna Bubuieci au început lucrările de renovare a iluminatului stradal public. În total vor fi schimbate în satele Bubuieci şi Bîc circa 50 de lămpi. Lucrările se efetuiează din sursele financiare proprii ale Primăriei comunei Bubuieci, prin intermediul lucrătorilor de la întreprinderea municipală "Lumteh"

La momenul de faţă aproximativ sută la sută din străzile satelor Bubuieci, Bîc şi Humuleşti sunt iluminate pe timp de noapte , astfel Primăria comunei Bubuieci îşi îndeplineşte acest obiectiv, promis anterior cetăţenilor din comună.
 • Vizualizari: 627
Citește...

Negocierile continuă.

Primăria com. Bubuieci continuă negocierile privind restabilirea rutei de microbuz nr. 107 pe itinerarul vechi sau plasarea unei noi rute cu respectarea itinerarului. Astfel, la sediul Direcției Transport Public și Căi de Comunicații a avut loc o nouă ședință de lucru privind soluționarea plasării unei rute de microbuz pentru a satisaface cerințele locuitorilor com. Bubuieci. Ca rezultat, s-a propus plasarea unei noi rute de microbuz cu nr. 138, care anterior a deservit localitatea Humulești din com. Bubuieci, conform unui itinerar negociat de ambele părți.
 • Vizualizari: 671
Citește...

În curând vom avea circulaţie în sens giratoriu la ieşirea din Bubuieci

INIŢIATIVĂ SUSŢINUTĂ

Primăria comunei Bubuieci a făcut nenumărate adresări cu privire la traversarea complicată a intersecţiei la ieşirea spre Chişinău în preajma Fabricii de cărămizi, ceea ce s-a soldat cu rezultate pozitive.
 • Vizualizari: 680
Citește...

Concluzii în urma raportului

ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN AL II-lea TRIMESTRULa ÎMSP CS Bubuieci s-a analizat activitatea pentru trimestrul au doilea. După cum ne-a comunicat doamna Galina Căpiţă-Bunescu, Director al IMSP CS Bubuieci în linii generale pot fi constatate următoarele concluzii:
- În situaţia demografică în 2016 se observă menţinerea sporului natural pozitiv.
- În structura mortalităţii generale predomină mortalitatea prin tumori maligne și afecţiuni cardiovasculare.
- În structura invalidităţii primare predomină patologia cardiacă.
- Situaţia epidimiologică a tuberculozei în comuna Bubuieci se menţine încordată.
- Activitatea asistenţei obstetrical- ginecologic în IMSP CS Bubuieci în anii 2016-2015 se menţine la un nivel bun.
 • Vizualizari: 679
Citește...

Comuna Bubuieci are o staţie de pompare a apelor reziduale

Recent în comuna Bubuieci a fost dată în exploatare Staţia de pompare a apelor reziduale, care face parte din vastul proiect de consolidare în comună a sistemului de canalizare.
Sistemul de canalizare și evacuarea apelor reziduale poate să funcționeze conform parametrilor tehnici datorită procesului de pompare a apelor reziduale la stația de pompare . Astfel construcţia acestei staţii avea o importanţă deosebită, Primăria com. Bubuieci salută intervenția S.A. ”APĂ CANAL CHIȘINĂU” privind implicarea specialiștilor săi în implimentarea acestui proect. Totodată, menționăm că S.A. ”APĂ CANAL CHIȘINĂU” va deservi întreținerea tehnică a stației de pompare și a rețelei de canalizare din com. Bubuieci. Debitul de apă va fi mărit și funcționarea sistemului de canalizare va fi mai eficient pentru beneficiarii comunei Bubuieci. De menţionat că printre proiectele de investiţii pentru anul 2016 un loc important ocupă proiectarea rețelei de canalizare pe străzile: Decebal, Tineretului, V. Alecsandri, M. Viteazul, D. Cantemir, Trăian, Bîkovschi, V. Micle, V. Cupcea, Izvoarelor, Independenței, Poieniței, str.-la Tineretului.
 • Vizualizari: 743
Citește...

Se caută soluţionarea problemei

La solicitarea continuă a locuitorilor comunei Bubuieci privind restabilirea rutei de microbuz nr. 107 pe itinerarul vechi sau plasarea unei noi rute cu respectarea itinerarului vechi, Primăria comunei Bubuieci vă anunță, că ieri la data de 12.07.2016, au început negocierile cu reprezentanții Primăriei mun. Chișinău și Direcția Transport Public și Căi de Comunicații privind plasarea unei rute de microbuz pe itinerarul vechi al rutei nr. 107, în urma rezilierii contractului de prestări servicii privind transportarea călătorilor cu ruta nr. 107. Negocierile vor continua și săptămîna viitoare. Despre rezultatele finale vă vom informa suplimentar.
 • Vizualizari: 633
Citește...

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33
Satul Bubuieci
Calendar
«    August 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile