• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 23)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 12)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

Adresare către cetăţeni
Stimaţi locuitori ai comunei Bubuieci!
Primăria com. Bubuieci îndeamnă toţi locuitorii să facă ordine în preajma gospodăriilor personale (în drum, la poartă) şi să păstreze curăţenia, aceasta fiind o necesitate stringentă întru menţinerea la nivelul cuvenit a stării sanitar-epidemiologice în perioada caldă a anului cînd există mai multe pericole de răspîndire a focarelor de boli şi infecţii

La una din şedinţele de la primărie s-a stabilit ca de comun acord cu lucrătorii poliţiei să se intensifice lucrul de depistare şi pedepsire a celor care încalcă flagrant respectarea curăţeniei şi în lipsa bunului simţ şi a respectului faţă de cei din jur aruncă gunoiul sau îl depozitează în locuri neautorizate.

Vă atenţionăm că locuitorii care nu vor respecta regulile de curăţenie în comună vor fi sancţionaţi conform art.181 CC al R.Moldova, care prevede o amendă de pînă la 800 lei.

Un pas important în acest context constă în activizarea lucrului oficiului ÎMSPGC de primire la audienţă a cetăţenilor şi agenţilor economici.Conform spuselor domnului Alexandru Dodi, managerul Întreprinderii Municipale serviciul public de gospodărie comunală Bubuieci (ÎMSPGC), la ziua de astăzi sunt încheiate peste 1100 de contracte cu persoane fizice şi circa 50 de contracte cu agenți economici. Pentru serviciile acordate plata din partea agenților economici este de 90 de lei pentru un metru cub de deșeuri, iar persoanele fizice achită 33 de lei lunar. Se prevede ca în afară de maşinile specializate să fie implicat şi un tractor pentru a colecta deşeurile de pe străzile cu drumuri mai greu accesibile.

În contextul dat a fost elaborată o dispoziţie a primarului.

DISPOZIŢIE Nr.70
„Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale
 • Vizualizari: 547
Citește...

Spre atenţia tinerilor din comuna Bubuieci!

Invităm toți tinerii din comuna Bubuieci la ADUNAREA GENERALĂ A TINERILOR luni, 20 iunie 2016, ora 17.00,
în sala de ședințe a Primăriei (com. Bubuieci, str. T. Bubuiog, 28).
Ordinea de zi:
1. 1. Delegarea în Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău a unui tînăr din comunitate.
2. 2. Diverse
Informații suplimentare la numărul de telefon: 069307011

Primăria comunei Bubuieci
 • Vizualizari: 517
Citește...

19 iunie - Hramul satului Bîc

Tradiţional de Hramul satului Primăria comunei Bubuieci a pregătit un şir de manifestări sportive şi cultural-artistice Iată programul activităţilor:
VĂ POFTIM LA HRAMUL SATULUI BÎC!12.00 - meci de fotbal (tineri)
13.00 - meci de fotbal (seniori)
14.00 - alergări la diferite distanţeVĂ POFTIM LA HRAMUL SATULUI BÎC!
14.20 - sărituri în lungime
14.30 - urcarea pe stîlp
14.45 - sărituri cu coarda
15.00 - lupta naţională Trînta
17.00 - premierea învingătorilor
17.20 - concursuri distractive pentru copii
18.00 - turneu la hipism
20.00 - concert prezentat de formaţia "ACORD" şi interpreta Doiniţa GHERMAN
22.00 - Hora Satului
 • Vizualizari: 1541
Citește...

Spre atenţia cetăţenilor comunei Bubuieci!
POLITIA RECOMANDĂPentru a combate consumul şi traficul ilicit de droguri, în special al celor de origine vegetală, pentru a depista şi nimici plantele cu conţinut narcotic dar şi pentru a identifica persoanele care se ocupă de cultivarea lor, Poliţia desfăşoară, în perioada 1 iunie – 31 august curent, operaţiunea “MAC-2016”.

În acest context maiorul de poliţie Anatolie Cazacu, şeful sectorului de poliţie nr.5 a menţionat, că acţiunile Poliţiei vor fi orientate către:
 • Vizualizari: 639
Citește...

Stimaţi contribuabili!

REDUCERI LA ACHITAREA IMPOZITULUIServiciul Fiscal de Stat Vă informează că la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi a impozitului funciar până la 30 iunie 2016 beneficiaţi de 15 procente reducere din obligaţiunea aferentă perioadei fiscale. Suma spre plată, inclusiv reducerea, vor fi indicate în avizele de plată.
Beneficiaţi de facilitatea acordată!

Centrul Unic de Apel : 0 8000 15 25 - apel gratuit
 • Vizualizari: 524
Citește...

Dragi copii!

1 IUNIE - SĂRBĂTOAREA COPIILORPrimăria comunei Bubuieci Vă invită cu drag miercuri, 01 iunie 2016 în centrul satului Bubuieci, pentru a sărbători împreună Ziua Copilului!

În program:
09.00 - concursuri distractive;
10.00 - Spectacol prezentat de actorii Teatrului municipal de păpuşi "Guguţă"

 • Vizualizari: 521
Citește...

Ordinea de zi:

ŞEDINŢA CONSILIULUIPentru ziua de 19.05.2016 ora 16:00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bubuieci este planificată şedinţa extraordinară a Consiliului comunei Bubuieci cu următoarea ordine de zi:
 • Vizualizari: 575
Citește...

Întâlnire cu partenerii de dezvoltare
SPERANȚE DE LICHIDARE A GUNOIŞTII DE LÂNGĂ SAT Luni, 16 mai, curent în sala de şedinţe a primăriei comunei Bubuieci a avut loc o discuţie publică cu participarea reprezentanţilor companiei WSP I Parsons Brinkerhoff privind evaluarea impactului social asupra mediului după redeschiderea depozitului de deșeuri de lîngă Țînțăreni.
 • Vizualizari: 525
Citește...

Laborator modern pentru viitorii bucătari

INAUGURARE FESTIVĂ LA ŞCOALA PROFESIONALĂVineri,13 mai, curent la școala profesională din Bubuieci a fost inaugurat un laborator modern pentru meseria "Bucătar". La evenimentul de deschidere a laboratorului au fost prezenți :Cristina Boaghi, vice-ministrul educației, Pius Frick, reprezentant oficial al Fundației LED Moldova, Ion Şaranuţ, primarul comunei Bubuieci, directori ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar, agenți economici, parteneri educaționali, reprezentanți mass-media, absolvenți, cadrele didactice şi elevii şcolii.
 • Vizualizari: 979
Citește...

Stimaţi locuitori ai comunei Bubuieci!

INVITAŢIE LA DISCUŢIISunteți invitaţi din partea WSP I Parsons Brinkerhoff (Marea Britanie) la discuția publică pentru a Vă exprima opinia privind evaluarea Impactului social și asupra mediului pentru redeschiderea depozitului de deșeuri de lîngă Țînțăreni
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare examinează posibilitatea de a oferi un împrumut de 10 milioane EURO pentru finanțarea investițiilor de către Regia Autosalubritate în sistemul de depozitare a deșeurilor.
Proiectul include:
• Modernizarea depozitului de deșeuri de lîngă Tîntareni pentru a corespunde standardelor Uniunii Europene; și
• Închiderea depozitului de deșeuri temporar din Chișinău.INVITAŢIE LA DISCUŢII

WSP I Parsons Brinkerhoff elaborează Evaluarea Impactului Social și asupra Mediului în cadrul proiectului finanțat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Vă invităm la o ședință unde vom explica:
Ce va fi evaluat și modul în care va fi evaluat.
De asemenea, noi vă invităm să vă expuneți îngrijorările pe care le aveți în legătură cu proiectul și propunerile dumneavoastră de îmbunătățire.

INVITAŢIE LA DISCUŢIIȘedința publică va avea loc în:
COMUNA BUBUIECI – sala de ședințe a Primăriei
luni, 16 mai 2016
Ora: 17-00

Ședința este deschisă pentru fiecare
 • Vizualizari: 605
Citește...

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 32
Satul Bubuieci
Calendar
«    June 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile