• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 13)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

 • Vizualizari: 1167
Citește...

Începînd cu data de 07.05.2015, Consiliul Electoral de Circumscripţie Bubuieci nr.1/8 cu sediul în incinta Primăriei comunei Bubuieci începe primirea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile locale generale din 14.06.2015.

Programul de lucru: 9.00 - 16.30
 • Vizualizari: 596
Citește...

INVITAȚIE PENTRU TELESPECTATORIO nouă ediție a emisiunii „Jurnal de Bubuieci”.
Abonații Televiziunii prin cablu „Bubuieci TV” sunt invitați să vizioneze duminică , 3 mai, o ediție deosebită a emisiunii televizate „Jurnal de Bubuieci”. În mare parte emisiunea este consacrată Sărbătorilor Sfintelor Paști, conținând diverse subiecte cu participarea mai multor locuitori pe marginea tradițiilor creștinești moștenite de la strămoșii noștri. În același context se înscrie şi o frumoasă activitate organizată şi desfășurată la grădinița de copii nr.2.
Totodată în această ediţie sunt menţionate rezultatele şi succesele obţinute de elevii şi cadrul didactic al Liceului Teoretic „T. Bubuiog”. După cum menționează în cadrul unui interviu vice-primarul comunei Leonid Umaneţ, un rol aparte în obținerea rezultatelor înalte îl are crearea condițiilor adecvate de activitate la acest liceu, referindu-se în mod deosebit la proiectul comun de reparații realizat de Primărie în comun cu Fondul de eficiență energetică.
Așadar, abonații la Televiziunea prin cablu „Bubuieci TV” pot urmări emisiunea „Jurnal de Bubuieci”, duminică , 03 mai, la ora 18.00 pe canalul „Prime TV”.
 • Vizualizari: 604
Citește...

ȘEDINȚA CONSILIULUI COMUNEI BUBUIECILa 24 aprilie, curent s-a desfășurat ședința Consiliului comunei Bubuieci.
În incinta Primăriei comunei Bubuieci a avut loc ședința extraordinară a Consiliului comunei Bubuieci. Pe ordinea de zi au fost mai multe chestiuni, cele de bază fiind cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție din Comuna Bubuieci pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015; cu privire la modificările din Bugetul Primăriei com. Bubuieci.
De asemenea au fost examinate şi un şir de chestiuni din domeniul funciar.
 • Vizualizari: 871
Citește...

Primăria comunei Bubuieci şi Televiziunea prin cablu „Bubuieci TV” lansează emisiunea „Jurnal de Bubuieci”.

INVITAŢIE LA EMISIUNE TV Abonaţii Televiziunii prin cablu „Bubuieci TV” au ocazia să se familiarizeze cu evenimentele, reușitele dar şi problemele din viața de toate zilele a comunei vizionând emisiunea „Jurnal de Bubuieci”. După cum menționează în cadrul ediției de lansare primarul comunei Ion Şaranuţ, scopul urmărit constă în o informare mai largă a cetățenilor, o apropiere mai strânsa față de doleanțele lor, de asemenea evidențierea celor mai stringente probleme cu care ei se confruntă.
Prima emisiune cuprinde aspecte istorice ale apariției localității, care de fapt are rădăcini străvechi, aproape de 600 de ani.Sunt evidențiate câteva din proiectele de succes menite de a dezvolta infrastructura comunei, de asemenea este abordată una din cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă toţi locuitorii şi anume - transportarea deșeurilor colectate în Chişinău şi depozitate la un poligon neautorizat amplasat în nemijlocita apropiere de Bubuieci.
Emisiunea mai conține şi o rubrică de felicitări, în cadrul căreia oricine poate transmite urări de bine şi sănătate pentru cei dragi cu prilejul diferitor sărbători şi evenimente. Solicitările vor fi primite la numerele de telefon 022 41 48 69, 022 41 51 36, 0793 59873, sau direct în anticamera primăriei.
Așadar abonații la Televiziunea prin cablu „Bubuieci TV” pot urmări prima ediție a emisiunii „Jurnal de Bubuieci”, duminică , 05 aprilie, la ora 18.00 pe canalul „Prime TV”.
 • Vizualizari: 1172
Citește...

Ceban Adelina din Bubuieci aşteaptă ajutorul oamenilor de bună credință.

AJUTUR PENTRU ADELINADiagnosticată cu tumoare la creier Adelina are nevoie urgent de o intervenție chirurgicală costisitoare. Părinții apelează la susținerea din partea oamenilor de bună credință pentru a aduna suma necesară pentru operaţie. Cei care au hotărât să o ajute pe Adelina pot transfera banii la contul de mai jos.

Filiala Centru BC "Moldinconbanc" SA cont Benificiar. 22521092375
Nume Prenume: Ceban Rodica
Cod Fiscal:2002088016854
Cod Băncii: MoldMD2x309 1062600028096

Contacte: 57 68 12, 57 68 64, 57 68 62, 57 69 06
Mob.:0 601 40 393
 • Vizualizari: 790
Citește...

Să facem curat la noi acasă!
ANUNŢ Primăria com. Bubuieci intervine cu rugămintea către toți locuitorii comunei de a face curățenie în curțile blocurilor locative precum şi în preajma caselor individuale, dar şi a terenurilor adiacente gospodăriilor pe care le dețineți.

Rugăm insistent președinții blocurilor locative şi proprietarii caselor individuale să dea dovadă de o atitudine responsabilă față de respectarea curățeniei în localitate.

Vă amintim, că în caz de eschivare clară de la aceste cerinţi, în conformitate cu legislația în vigoare este posibilă aplicarea unei amenzi în mărime de 800 lei.

Vă mulțumim anticipat!

Accesați mai jos pentru a vedea Dispoziția Primăriei com. Bubuieci.
Scan2.pdf [80.39 Kb] (Downloads: 7)
 • Vizualizari: 533
Citește...

Grăbiți-vă să economisiți!
REDUCERI LA PLATA IMPOZITELORServiciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoștință, că până la data de 30 iunie 2015 beneficiați de 15 % reducere la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar.
De exemplu: Obligațiunea fiscală la impozitele pe bunurile imobiliare pentru anul 2015 constituie 1000 de lei. Dacă achitați impozitul până la 30 iunie 2015 suma spre plată va fi de 850 lei.
Suma spre plată, inclusiv reducerea, va fi indicată în avizele de plată.

Important: Pentru ca instituțiile financiare să asigure transferarea sumelor încasate la timp în buget, achitările în ziua de 30 iunie vor fi efectuate doar în prima jumătate a zilei.
Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon: 022 41 66 53.

Serviciul Fiscal de Stat.
 • Vizualizari: 571
Citește...

După mai multe adresări în diferite instanțe în vederea soluționării problemelor legate de gunoiștea din apropierea satului Bubuieci la primărie a parvenit un răspuns oficial din partea Guvernului Republicii Moldova.
Accesați mai jos pentru a vedea adresarea şi răspunsul.

Scan1.pdf [101.95 Kb] (Downloads: 29)Scan10001.pdf [104.66 Kb] (Downloads: 19)
 • Vizualizari: 561
Citește...

Salubrizarea comunei BubuieciMai bine de doi ani de zile Regia salubrizare-Chişinău contribuie la colectarea deșeurilor de la locuitorii şi agenții economici ai comunei. Conform spuselor domnului Mihai Gorean, şeful serviciului de salubrizare al comunei Bubuieci, la ziua de astăzi sunt încheiate peste o mie de contracte cu persoane fizice şi 37 de contracte cu agenți economici. Pentru serviciile acordate plata din partea agenților economici este de 90 de lei pentru un metru cub de deșeuri, iar persoanele fizice achită 33 de lei lunar.
S-a convenit de comun acord cu Regia salubrizare-Chişinău ca ridicarea deșeurilor de la persoanele fizice să aibă loc în fiecare joi. Satul e împărțit în două sectoare, din fiecare se ridică cîte trei mașini. Lunar sunt colectate 10 mașini specializate a cîte 35, 5 metri cubi, în total 355 metri cubi pe lună. De la agenții economici de două ori pe săptămâna se ridică circa 22-24 containere speciale. De asemenea a fost organizată colectarea separată a sticlelor de plastic în 4 puncte.

„Pentru perspectivă ne dorim să mărim numărul celor care beneficiază de serviciile noastre . O altă doleanța ține de calitatea drumurilor, cu toate că în acest sens se observă eforturi şi rezultate considerabile din partea administrației comunei în frunte cu primarul Ion Şaranuţ” – a constatat la încheiere Mihai Gorean.
 • Vizualizari: 681
Citește...

1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Satul Bubuieci
Calendar
«    July 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile