• S.A. ”Apa-Canal”
  În atenția locuitorilor s. Bubuieci,
  În legătură cu multiplele adresări ale administației locale Bubuieci către S.A. ”Apa-Canal”, s-a reusit de a aproba de comun acord cu S.A. ”Apa-Canal”, lucrări de renovare și pozare a apeductului pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. Miorița.
  Totodata vă informăm că administrația locală duce tratative pentru restabilirea porțiunii altor porțiuni din rețeaua de apeducte, care este avariată, în termeni cît mai restrînși.
  S.A. ”Apa-Canal”
 • DECIZIE NR.3.20 din 31.05.2018


  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea comunei Bubuieci,
  Regulamentul comisiei pentru controlul ordinii sanitare,
  Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenţilor constatatori
  a secretarului comisiei administrative şi a membrilor comisiei
  pentru controlul ordinii sanitare din cadrul Primăriei comunei Bubuieci."

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20

  DECIZIE Nr.3.20
  DECIZIE Nr.3.20
 • ANEXA


  cu privire la decizia nr.1.7 din 22.02.2018 a Consiliului comunei Bubuieci

  ,, Cu privire la stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii”
  Decizie
 • Aprobarea bugetului
  Aprobarea bugetului
 • DISPOTIŢIE nr.95 din 28.11.2018


  ,,Cu рrivirе la stabilirea lосurilоr
  de afişaj еlесtоrаl şi а lосаlurilоr
  репtru dеsfăşurаrеа întâlnirilor cu alegătorii"


  1543915666841375-1.pdf [562.07 Kb] (Downloads: 25)
  DISPOZIŢIE nr.95
 • DISPOZIŢIE nr.94 din 28.11.2018


  ,,Cu privire Ia соnvосаrеа şedinţei
  ехtrаоrdiпаrе а consiliului соmuпеi Вubuiесi''


  1543915655850665.pdf [1.08 Mb] (Downloads: 28)
  DISPOZIŢIE nr.94
 • DISPOZIŢIE nr.92 din 22.11.2018


  ,,Cu privire Ia fогmаrеа Соmisiei de constatare
  şi recepţie fiпаlă а lucrărilor de reparaţii, construcţii
  şi amenajări, depistate ре teritoriul comunei Bubuieci''.

  1543915646211389.pdf [624.4 Kb] (Downloads: 20)
  DISPOZIŢIE nr.92
 • DISPOZIŢIE nr.88

  Din 15.11.2018  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
  imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2019."


  nr._88_din_15.11.20182.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 14)
  DISPOZIŢIE nr.88
 • DISPOZIŢIE nr.87

  Din 15.11.2018


  ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci
  pentru anul 2019 în prima şi a doua lectură"

  nr._87_din_15.11.20181.pdf [1.41 Mb] (Downloads: 15)
  DISPOZIŢIE nr.87
PRIMĂRIA BUBUIECI
CONSILIUL LOCAL
ACTIVITATEA PRIMĂRIEI
TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
SERVICII

PRIMUL SUNET DE CLOPOŢEL LA LICEUL TEORETIC ,, TOADER BUBUIOG" DIN com.BUBUIECI

Astăzi în comuna Bubuiueci, a sunat clopoţelul după o lungă vacanţă pentru
toţi elevii ce au revenit în băncile şcolii.
Cele mai mari emoţii le-au avut însă copiii şi părinţii ce au păşit pentru prima dată
pe pragul lăcaşului cunoştinţelor.
Însoţiţi de părinţi şi bunici, îmbrăcaţi în cele mai frumoase haine, elevii au intrat sfioşi în curtea şcolii şi
în sălile de curs, gata să absoarbă orice cuvânt al dascălilor.
Prima oră de dirigenție a elevilor din clasele primare se va desfăşura sub genericul "Povara bunătăţii noastre",
aşa cum astăzi marele scriitor Ion Druţă îşi serbează cea de-a 90 a aniversare.
Cu-n cuvânt de felicitare au venit şi domnul primar de Bubuieci, Ion Şaranuţ,
doamna directoare a Liceului Teoretic ,,Toader Bubuiog" dna Elena Ţaulean.

Informaţie
Informaţie
Informaţie
Informaţie
 • Vizualizari: 166
Citește...

Cu ocazia sărbătorii a 500 de ani şi Hramului satului Bubuieci,

au avut loc un şir de evenimente organizate de APL, la care au participat
mai multe ansambluri folclorice locale.
De asemenea a fost inaugurat sediul Primăriei din comuna Bubuieci, renovat recent.
Locuitorii au rămas plăcut surprinşi de organizarea acestei sărbători.
Au fost invitaţi oaspeţi din România, primari ai localităţilor care sânt
într-o strânsă prietenie de ani buni, deputatul democrat Valentina Stratan,
doamna deputat Valentina Buligă.
La eveniment au participat artişti emeriţi din Republica Moldova, Zinaida Julea,
Mihai Ciobanu, orchestra de muzică populară a fraţilor Advahov,
- Aurica și Valeriu Cordineanu
- Aurel Chirtoacă
- Vitalie Dani
- Marcel și Cornelia Ștefăneț
Informaţie
Informaţie
InformaţieInformaţie
Informaţie
 • Vizualizari: 179
Citește...

Localnicii din comuna Bubuieci, au sărbătorit hramul satului.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie care a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii, pentru sănătatea credincioșilor și a tuturor celor care au contribuit la renovarea în interior a bisericii.
Au fost prezenţi primarul comunei Bubuieci, oaspeţii din România, locuitorii din sat.

Informaţie
Informaţie
Informaţie

 • Vizualizari: 181
Citește...

„Omul gospodar se vede din stradă!”


Locuitorii din satul Bubuieci în parteneriat cu primăria comunei, au contribuit considerabil la repararea drumului
de pe străzile Ștefan cel Mare și strada Morilor.
Noul drum de pe strada Ștefan cel Mare (stația terminus ruta 121)
și strada Morilor din satul Bubuieci,
a fost inaugurat pe data de 27.07.2018 de către primarul Ion Șaranuț împreună cu delegația din România
și locuitorii acestor străzi.

ANUNȚ
ANUNȚ
ANUNȚ
ANUNȚ
 • Vizualizari: 177
Citește...

Bubuieciul e în plină sărbătoare.

Astăzi a fost inițiat marele eveniment de sărbătorire a celor 500 de ani ai Bubuieciului.

Au avut loc un șir de manifestări sportive și cultural-artistice. La aceste întreceri au participat copii și maturi,

fiecare depunând maxim efort pentru a obține rezultate remarcabile.

ANUNȚ
ANUNȚ
ANUNȚ
 • Vizualizari: 175
Citește...

Dragi locuitori și oaspeți ai comunei Bubuieci!
Vă invităm să participați la manifestările sportive și cultural-artistice
cu prilejul Hramului satului și aniversării a 500 ani de la
prima atestare documentară a satului Bubuieci.ÎN PROGRAM:


27 AUGUST 2018, LUNI STADIONUL DIN str. ȘCOLII


10.00 Meci de fotbal echipe de tineri

11.00 Meci de fotbal echipe de seniori

12.00 Meci de volei

13.00 Lupta națională ,, Trânta”

16.00 Starturi vesele

16.45 Turneu la dame

17.00 Concursuri distractive pentru copii

17.40 Inaugurarea străzii Morilor

18.00 Concursul ,, Cea mai bună gospodină” , ediția a II-a

19.00 Spectacol de călărie

19.50 Premierea învingătorilor la probele sportive

20.00 Concert festiv cu:

- Lia Taburcean
- Ansamblul țigănesc ,,Potcoava”


21.30 Hora satului28 AUGUST 2018, MARȚI


09.00 Liturghie la Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”

11.30 Sfințirea Cișmelei ( str. T. Bubuiog - str. Cișmelei)

13.30 Inaugurarea străzii Toader Bubuiog (intrarea în sat)

CENTRUL satului BUBUIECI


14.00 Inaugurarea clădirii Primăriei comunei Bubuieci

14.45 Inaugurarea expozițiilor

15.00 Deschiderea oficială

15.20 Omagierea celui mai în vârstă, mai tânăr locuitor, cuplurilor jubiliare,
persoanelor cu merite deosebite în dezvoltarea localității


15.40 Defilare, Orchestra-model, Departamentul Trupelor Carabinieri al MAI

16.00 Program artistic prezentat de copiii din grădinițe

16.40 Interpreta Carolina Gorun

17.00 Program artistic prezentat de elevii Liceului ,,Toader Bubuiog”

18.20 Concert extraordinar cu invitați speciali:

- Aurica și Valeriu Cordineanu
- Aurel Chirtoacă
- Mihai Ciobanu
- Zinaida Julea
- Orchestra fraților Advahov
- Vitalie Dani
- Marcel și Cornelia Ștefăneț


Focuri de artificii
Hora satului
 • Vizualizari: 287
Citește...

Comuna BUBUIECI este în plină pregătire de evenimentul important de sărbătorire a hramului satului. APL depune efort maxim pentru organizarea acestei sărbători care va avea loc pe data de 28 august 2018, biserica creștin ortodoxă sărbătorește Adormirea Maicii Domnului.
Lucrarile de reparație a fasadei Primăriei sunt pe ultima sută de metri.


Informatie

 • Vizualizari: 233
Citește...

Primăria comunei BUBUIECI, dedesfășoară lucrări de reparație capitală a drumurilor de pe străzile:
str. Ștefan cel Mare ( ruta terminus al microbuselor 121);
str. Livezilor ( IET nr.1, IET nr.2) evacuarea apelor pluviale, amenajarea și restabilirea străzii;
str. Uzinelor, T. Bubuiog (2400 m)
 • Vizualizari: 244
Citește...

Primăria comunei Bubuieci vă invită să participați la licitație publică privind

Construcția blocului administrativ situat pe str-la. Grădinarilor, s. Bîc, com. Bubuieci.

Doritorii de a participa pot face cunoștință cu informația
necesară accesând informația de mai jos

caiet-de-sarcini.pdf [1.56 Mb] (Downloads: 9)
fisa-de-achizitii.pdf [1.19 Mb] (Downloads: 4)
 • Vizualizari: 273
Citește...

LA MULȚI ANI, DOMNULE PRIMAR! FELICITĂRI!!!


Cu ocazia aniversării, colegii de serviciu și oamenii dragi sufletului domnului ION ȘARANUȚ,
transmit un mesaj de felicitare primarului comunei Bubuieci,
care la 7 iunie își sărbătorește ziua de naștere.
Cu acest prilej ne exprimăm înalta apreciere şi recunoştinţă
pentru munca pe care o depuneţi zi de zi în calitate de Primar.

Vă mulţumim pentru devotamentul şi profesionalismul de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi,
pentru eforturile pe care le depuneţi întru binele, prosperitatea localității.
Vă dorim multă sănătate, multă răbdare şi forţe inepuizabile pentru a realiza ceea ce v-ați pus în plan .
Fie ca rodul muncii căreia v-aţi dedicat cu trup şi suflet, să fie cules şi apreciat la justa valoare,
iar viaţa să vă fie încununată doar de realizări măreţe.
FELICITĂRI!!!
 • Vizualizari: 282
Citește...

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
Satul Bubuieci
Calendar
«    August 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Meteo Bubuieci
Curs Valutar
Linkuri Utile